Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα "www.futbolatino.gr", η ιστοσελίδα αυτή έχει σκοπό να αποτελέσει μέσο ανάλυσης και ενημέρωσης σχετικά με το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της ιστοσελίδας "www.futbolatino.gr" οφείλει, πριν από την πλοήγηση του σε αυτήν, και χρήση των σελίδων της, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Νόμιμος εκπρόσωπος της ιστοσελίδας αυτής για θέματα που την αφορούν ή το περιεχόμενο της, είναι ο κύριος Ιωάννης Ντούζγος.

Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας "www.futbolatino.gr", συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- των κειμένων, πληροφοριών, νέων, γραφικών και γραφιστικών στοιχείων, εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων, σχεδίων, δομής, πρωτότυπων γραμματοσειρών και γενικά κάθε είδους αρχείων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα στο σύνολο της, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το σύνολο του περιεχομένου ανήκει στον κύριο Ντούζγο.

Σε περίπτωση που εκείνος θελήσει να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο δεν του ανήκει -δηλαδή δεν αποτελεί έργο δικό του αλλά αναφορά στο έργο κάποιου τρίτου- θα συνοδεύεται από σχετική αναφορά με το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων του. Επίσης, στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται φωτογραφικό υλικό, το οποίο δεν του ανήκει απαραίτητα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, εκπομπή, έκδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, δημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμήματος η όλης της ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της. Διακριτικός Τίτλος Το σήμα του www.futbolatino.gr, αποτελείται από το όνομα του blog μας, καθώς και από το λογότυπο του.

Αποτελεί τον διακριτικό τίτλο του, ο οποίος και προστατεύεται από τις ίδιες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αποθήκευση και Χρήση Περιεχομένου

Η περιορισμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.futbolatino.gr, αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Βεβαίως αυτή πρέπει να γίνεται σε προσωπικό υπολογιστή και να έχει σκοπό την αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς καμμία πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης των αντιγραφέντων τμημάτων. Σε περίπτωση χρήσης μικρού τμήματος της ιστοσελίδας ως σύντομη αναφορά (π.χ. χρήση αριθμού λέξεων από μία πρόταση, σε εισαγωγικά και σαν αναφορά, που στο σύνολο της να μη ξεπερνάει το ένα τέταρτο από το συνολικό κείμενο) πρέπει να γίνεται εμφανής αναγραφή της προέλευσης του τμήματος αυτού, όπως και ρητή αναφορά στο όνομα της ιστοσελίδας προέλευσης του καθώς και του συγγραφέα του. Η περιορισμένη αυτή χρήση δεν είναι ωστόσο -και σε καμμία περίπτωση- συνώνυμη παραχώρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιηθέντος τμήματος από μέρους του κυρίου Ντούζγου. Οτιδήποτε άλλο δημοσιεύεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της "www.futbolatino.gr" και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ανάγεται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του.

Κάθε παραβίαση των παραπάνω τιμωρείται αυστηρά από τον Νόμο με ποινικές και αστικές κυρώσεις. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο και σε όλα τα επερχόμενα δημιουργήματα/περιεχόμενο που θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην Ιστοσελίδα αυτή, και που θα προστατεύονται από την αναφορά "Copyright-All rights reserved" που υπάρχει στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας αυτής.

Τα Άρθρα στο www.futbolatino.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο www.futbolatino.gr αποτελούν ξεκάθαρα έργα πρωτότυπα, που προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις και χρήση επαγγελματικής εμπειρίας. Οι αναλύσεις που γίνονται εκπροσωπούν τους δημοσιογράφους και μόνο. Συνεπώς τα άρθρα αυτά προστατεύονται ως "έργα" επειδή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιο κέρδος σε όφελος του ιδιοκτήτη-πωλητή τους, σε περίπτωση πώλησης τους.

Το www.futbolatino.gr είναι και θα παραμείνει ελεύθερο, να τα διαχειριστεί όπως επιθυμεί, και να αποφασίσει για την ενδεχόμενη απόσυρση τους από την ιστοσελίδα, και για την ενδεχόμενη διάθεση τους σε κάποιο τρίτο μέρος στο μέλλον, έστω και εάν τα έχει χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα του για κάποιο χρονικό διάστημα.

Επίσης δεν μπορεί να καταστούν υπεύθυνοι οι αρθρογράφοι του www.futbolatino.gr, για την κακή χρήση ή ερμηνεία των κειμένων, των ενημερώσεων ή απαντήσεων τους, που δίνονται ή παρατίθενται μέσω της ιστοσελίδας από κάποιον αναγνώστη. Οι αναγνώστες της ιστοσελίδας παραμένουν υπεύθυνοι για την χρήση που θα κάνουν των γνώσεων και γνώμων που θα αποκομίσουν από την ανάγνωση του συνόλου της παρούσας ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το www.futbolatino.gr συμμορφώνεται με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στο ίδιο το blog και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα καθ´ύλην Ελληνικά Δικαστήρια, για επίλυση της διαφοράς.

Κατά κανόνα, για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και την διαιτησία ανάμεσα στα μέρη. Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το Διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Ο δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μία φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην ενότητα «Επικοινωνία» με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει δεδομένα που σχετίζονται με τον επισκέπτη ή επισκέπτες της που της έχουν απευθύνει γραπτό μήνυμα μέσω αυτών. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στο www.futbolatino.gr να απαντήσει με προσωπικό τρόπο στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σε πολύ βασικές πληροφορίες επαφής: ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και δεν εισβάλλουν στην ιδιωτική σφαίρα του χρήστη. Eπιτρέπουν την αναγνώριση του μέν, αλλά με σκόπο να του παραχθεί μία υπηρεσία και μόνο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για να του παραχθεί η υπηρεσία αυτή ή να βελτιωθεί η υπηρεσία αυτή.

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Όταν αποφασίσετε να στείλετε ένα μήνυμα στην Ιστοσελίδα www.futbolatino.gr, το μήνυμα σας θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα σας -ούτως ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε- αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θελήσετε να κοινοποιήσετε οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία μέσα στο μήνυμα σας.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης όλων των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο.

Επίσης έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχετε στείλει στο www.futbolatino.gr. Εντός 48 ωρών από την αποστολή του αιτήματος σας, τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγουμε διατίθεται και προορίζεται σε αποκλειστική χρήση του δικαιούχου.

Το www.futbolatino.gr, ποτέ δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη της Ιστοσελίδας, με κανέναν τρίτο, εκτός και εάν μας απευθυνθεί γραπτή και ειδική παράκληση εκ μέρους του ιδίου του χρήστη-κατόχου στοιχείων, που να ζητάει ρητά να πράξουμε κατ´ αυτόν τον τρόπο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής πληροφοριών που αναφέρονται ονομαστικά σε εσάς, παρακαλούμε θερμά να στείλετε ένα e-mail εξηγώντας το αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]